درباره دانشگاه
1400/9/27 شنبه
آشنایی با دانشگاه


نحوه پذیرش دانشجو


رشته های موجود
تماس باما
1399/11/8 چهارشنبه ارتباط با دانشگاه


اخبار و اطلاعیه های دانشگاه از طریق همین سایت و کانال اطلاع رسانی مرکز به آدرس
@mpnulms (در پیام رسان تلگرام)
و
کانال @mpnub (در پیام رسان بله)
درج می گردد.

شماره های تماس دانشگاه

1399/9/23 یکشنبه
1399/2/20 شنبه
اخبار ویژه
بيشتر
آموزش
بيشتر
تحصیلات تکمیلی
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
مالی
بيشتر